fredag den 29. juli 2016

Avisstriber – del 7


Planet of Kadril

Avisstriben Planet of Kadril er sammen med The Kashyyyk Depths de to eneste avisstriber fra 1970 ér og 80 érne der aldrig er blevet genoptrykt og genudgivet siden de udkom i alle større aviser. Af uransaglige årsager er dette aldrig sket. Når man spørger hos det tidligere Star Wars forlag, Dark Horse, fortæller de at historien er for ringe, usammenhængende og for svær at følge med i. Planet of Kadril er derfor en meget eftersøgt avisstribe som næsten er umulig at opdrive og man skal stikke dybt ned i lommerne rent økonomisk for at komme til at eje de gamle originale avisstriber.


Lindsay Smith fra Lucas Film.
Jeg vil vende tilbage til The Kashyyyk Depths i en senere blog.

Planet of Kadril startede med at udkomme i aviserne 11. august og forsatte frem til den 5. oktober 1980 hvor den endte. Historien blev påbegyndt af forfatter og tegner Russ Manning der hidtil havde lavet alle Star Wars avisstriber, men historien i Planet of Kadril måtte skrives færdig og forsættes af en anden person. Denne person er ikke tidligere eller senere kommet til at optræde i Star Wars sammenhæng. Hans navn var Russ Helm. Årsagen til dette tegne og forfatter skifte var, at Russ Manning på dette tidspunkt var dødelig syg af kræft. Russ Manning døde desværre få måneder efter.

Siden dengang har det været den almene opfattelse, i Star Wars kredse, at Russ Helm var et pseudonym for den kendte forfatter Archie Goodwin. Det var først i maj 2013 i Lucas Films eget magasin, Star Wars Insider, at det kom frem hvem denne person var. Det viste sig, at der var tale om en rigtig nulevende person og at denne person ikke var den nu afdøde Archie Goodvin. Hans fulde navn viste sig at være Russell Buddy Helm. Det var den tidligere redaktør hos Lucas Film, Lindsay Smith der kom med afsløringen. Hun fortæller i Star Wars Insider: ”Avisstriben havde sine helt egne problemer. Russ Mannings dårlige helbred gjorde det umuligt for ham både at skrive og tegne avisstriben. Derfor hyrede jeg en af mine venner der hed Russell Buddy Helm, til at skrive historien færdig.” 


Russ Helm som han så ud i 1977.
Lindsay Smith fortæller videre, i Star Wars Insider #141, at Russ Helm elskede at twiste historier omkring hændelser der skete i virkeligheden. Det var den Sovjetiske invasion af Afghanistan der inspirerede ham til at skrive Planet of Kadril historien. I Historien bliver planeten Kadril angrebet af Imperiet og Darth Vader med et våben der kaldes ”Pasifog”, en slags dødelig gasart. 

Til Star Wars Insider fortæller Russ Helm at: ”Jeg fik ideen til Pasifog da det blev kendt at russiske soldater havde brugt saringas mod Mujahideen oprørerne i Afghanistan. Hvis man kigger efter kan man også se at terrænet i avisstriben ligner Afghanistan, der er ujævnt og bjergrigt”. 

På Russ Helms website skriver han om hans oplevelser med at skrive Planet of Kadril: ”I slutningen af 1970érne var der i LA en kendt radio DJ med navnet Rodney der havde et radioprogram der hed: “Rodney on the Rock”. Denne DJ var forfulgt og modtog mange dødstrusler fordi han spillede en masse af ”den nye punk”. Derfor fik helten i Planet of Kadril navnet “Rodno” og han forsøgte lige som frihedsbevægelsen i Afghanistan at bekæmpe en invasion af hans hjem”.  


Alfredo Alcala sælger ud af hans 
originale avisstriber.
Helm skriver også: “Jeg fik at vide med det samme, hos Lucas Film, at jeg ikke kunne skrive om Kraften. Det var en stor skuffelse for mig. George Lucas havde taget patent på navnet og jeg måtte ikke bruge det.” 

Om nogen af de andre kuriositeter i historien skriver Helm: ”Jeg navngav også planetens førende forsker Dr. Spinofski. Men dette navn fik jeg heller ikke lov til at bruge. Da de opdagede navnet blev der nedlagt protest. De (Lucas Film) ville ikke have jokes og indforståetheder i deres avisstriber. De var meget konservative og gjorde alt for at beskytte deres image. Jeg tror nu ikke at George ville have været imod det. Han hang meget ud i the-køkkenet dengang, sammen med Steven Spielberg, hvor de lavede en masse kager. De arbejdede også sammen på et andet projekt dengang. Engang spurgte George mig: “Hvad laver du for mig?” Jeg svarede ham: “Jeg skriver på avisstriberne.” Han grinede og sagde: “Godt. Rigtig godt!”


I stedet kom den førende forsker Dr. Spinofski til at hedde Dal Quirz og hvorfor Planet of Kadril blev den eneste Star Wars historie som Russ Helm fik lov at skrive stå hen i det uvisse.

Til at tegne historien valgte Lucas Film den filippinske tegner, Alfredo Alcala der er kendt for hans egen tegneserie Voltar. Han havde også arbejdet og kom også senere til at arbejde på berømte titler som; Planet of the Apes, Batman, Swamp Thing, Conan the Barbarian, Captain Marvel, Doctor Strange, Howard the Duck, Hulk, Iron Man, Ka-Zar og Tarzan. I Star Wars sammenhæng har Alcala tegnet avisstribeudgaverne af The Frozen World of Ota og Han Solo at Stars' End. Alfredo Alcala døde i 2000.

Modsat alle andre Star Wars avisstriber så var denne historie ikke opdelt i en dagligstribe og i en søndagsstribe. Historien i Planet of Kadril løb ud i en lang historie hvor de daglige striber blev afløst af søndagsstriberne. Mange fans, der har været så heldige at finde frem til alle søndagsstriberne og der rent faktisk har læst hele historien i den rette sammenhæng, er meget uenige i de udsagn som Dark Hores bruger om historien. Det er klart, at hvis man kun har læst Planet of Kadrils daglige striber eller søndagsstriber så giver historien ingen mening.
Fire dagligelige avisstriber fra Planet of Kadril.

Historien i Planet of Kadril går kort fortalt ud på, at Luke og co. rejser til planeten Kadril som repræsentanter for Oprørsalliancen for at forhandle om køb af Kunda-sten. Indbyggerne, Kadrillians, en reptil race, er eksperter i at gro Kunda-sten der bl.a. bruges i lyssværd, comlinks og i forskelligt medicinsk udstyr. Forhandlingerne går godt indtil en ny part uventet dukker op i form af Darth Vader og Imperiet. Ved hjælp af en særlig gasart, Pacifog, er Darth Vader i stand til at passivisere og få dem til at underkaste sig hans krav om leverancer af Kunda-sten. Det viser sig hurtigt, at Pasifog er dødelig overfor mennesker og at Vader skal bruge stenene som filter i Stormtroppernes hjelme. Imidlertid slipper Vader og Imperiet ikke gratis af sted. Med hjælp fra Leia udvikler Kadrillians en særlig vibro-krystal der kan destruere alle Kunda-stenene og dermed neutralisere Vaders våben og forårsage et alvorligt tilbageskridt for Imperiet.

I 2004 genudgav starwars.com alle de daglige avisstriber i digitalform med en stribe hver dag. Dette skete under fanmedlemssektion, Hyperspace som var et lukket område på Lucas Films webside som man skulle betale for at få adgang til. Under Hyperspace udgav Lucasfilm sideløbende nye avisstriber der kun eksklusivt er blevet udgivet i dette lukkede forum. Af årsager der aldrig blev helt klarlagt, udgav Lucas Film aldrig søndagsstriberne på Hyperspace. Dette betød, at her fik fans heller ikke lov til at læse en samlet Planet of Kadril historie. Hyperspace blev nedlagt i 2011 og dermed blev alle avisstriberne ikke længere officielt tilgængelige.

For at markere 30 års jubilæet for den første Star Wars avisstribes udgivelse i 2009, valgte en ukendt person at offentliggøre alle avisstriberne på en blog. Alle de daglige striber er rip-off fra Hyperspace og du kan læse dem alle her, dog uden søndagsstriberne. 

I 2008 havde jeg endelig, efter mere end 10 års søgen, fået fat på alle avisstriberne til Planet of Kadril. Dengang scannede jeg alle striberne ind og ”rengjorde” dem digitalt og sammensatte dem til en lang historie i et tegneserieformat som minder om det vi kender fra de officielle tegneserier. Jeg lavede også en forside til Planet of Kadril.

Du kan downloade hele min version i PDF format her.

Planet of Kadril udkom på dansk i avisen B.T. mellem den 21. januar og til og med den 18. oktober 1981. Lige som de fleste andre steder udkom historien også her uden søndagsstriberne. Den danske udgave blev oversat af Arboe Rasmussen.
Søndagsstribe i farver.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar